Strona główna | Aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL


03:52 / 19:44
03:09 / 20:27
-REKLAMA- LUK - POL - WYWÓZ ODPADÓW
[Piątek, 18 września 2020]

LUK - POL - wywóz odpadów

1. Kompleksowe usługi w zakresie:
- wywozu śmieci
- wywozu gruzu,ziemi
- wywozu odpadów pobudowlanych i poremontowych
- sprzedaż żwiru

2. Pojemność kontenerów od 1,7 m3 do 40 m3 ( ceny od 200 zł.)

3. e-mail:biuro@luk-pol.eu, www.luk-pol.pl
tel. 731-500-504,730-513-513,530-290-290,513-513-213


TELEFON BIURA ROD
[Środa, 17 lipca 2019]

Szanowni działkowcy od dnia 02.07.2019 r. Biuro ROD ,,Głuszynka" posiada służbowy numer telefonu 533-943-888.
W godzinach pracy biura będzie można uzyskać m.in. informację dotyczącą wysokości opłat za działkę.OPIEKA NAD PSEM
[Wtorek, 11 czerwca 2019]

Na terenie ROD Głuszynka pies może być prowadzony wyłącznie na smyczy,
a właściciel ma obowiązek sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa oraz sprzątania po nim.


UCHWAŁY I WNIOSKI Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 2019
[Piątek, 31 maja 2019]

Wykaz uchwał i wniosków przyjętych na Walnym Zebraniu Działkowców
ROD Głuszynka w dniu 26.04.2019 r.

1. Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD
w 2018 roku oraz za okres kadencji.
2. Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD
za 2018 rok.
3. Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
4. Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji.
5. Uchwała nr 5/2019 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.
6. Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Komisję Przedzjazdową) na kadencję.
7. Uchwała nr 7/2019 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019.
8. Uchwała nr 8/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej ? opłata energetyczna w roku 2019.
9. Uchwała nr 9/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej ? opłata wodna w roku 2019.
10. Uchwała nr 10/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci
z terenu ROD w roku 2019.
11. Uchwała nr 11/2019 w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019 -2022.
12. Uchwała nr 12/2019 w sprawie prowadzenia biura na okres 1 roku.
13. Wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
14. Uchwała nr 14/2019 w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok.


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 2019
[Piątek, 31 maja 2019]


ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4
ZAŁĄCZNIK 5

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD Głuszynka w Poznaniu z dnia 26.04.2019 r.


RODO W ROD
[Piątek, 31 maja 2019]


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Radu (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Zarząd informuje że Administratorem danych jest: Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy "Głuszynka" w Poznaniu ul. Głuszyna 61-329 Poznań


USTAWA Z DNIA 22 LISTOPADA 2013 R. O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH
[Wtorek, 26 listopada 2013]


ZAŁĄCZNIK 1

USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski