Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


03:52 / 19:44
03:09 / 20:27
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Anna Ćwik
2.Elżbieta Potocka
3.Małgorzata Gierat
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Róża Dziedzic
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski