Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


07:15 / 15:59
06:37 / 16:37
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Elżbieta Potocka
2.Małgorzata Gierat
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Róża Dziedzic
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski