Strona główna | Komisja Rewizyjna


Find more about Weather in Poznań, PL


07:38 / 15:44
06:58 / 16:24
Komisja rewizyjna ROD "Głuszynka"

1.Anna Ćwik
2.Elżbieta Potocka
3.Małgorzata Gierat
Na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) wybrano:
1.Róża Dziedzic
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski