Strona główna | Kontakt


Find more about Weather in Poznań, PL


03:50 / 20:05
03:05 / 20:51

DANE KONTAKTOWE


RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE - ROD GŁUSZYNKA POZNAŃ


Adres:
ul. Głuszyna
61-329 Poznań
Numer konta ROD GŁUSZYNKA: 80 1020 4027 0000 1902 0935 9243
Biuro ROD GŁUSZYNKA czynne we wtorki i środy w godz. 15:00 - 19:00
Brama wjazdowa otwierana jest w poniedziałki od godz. 9:00 - 12:00 i w piątki od 14:00 - 19:00
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski