Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


05:49 / 18:08
05:16 / 18:42
ORDO W ROD
[Środa, 28 listopada 2018]

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Radu (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Zarząd informuje że Administratorem danych jest:Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,,Głuszynka" w Poznaniu ul. Głuszyna 61-329 Poznań


OPłATY ZA PRAD I WODę
[Piątek, 6 lipca 2018]

Na dzień 28.06.2018 Zarząd ROD informuje o dokonaniu spisu stanu liczników prądu.
Zainteresowanych zraszamy do Biura ROD w celu dokonania opłat.


ZARZąD ROD ZATRUDNI GOSPODARZA
[Poniedziałek, 19 lutego 2018]

Z dniem 01.04.2018 Zarząd ROD Głuszynka zatrudni Gospodarz w zawiasku z powyższym chętnych na stanowisko Gospodarza zapraszamy do Biura ROd we wtorki i środy w godzinach do 14:00 do 18:00


UCHWAŁA NR XVI/133/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
[Środa, 13 kwietnia 2016]


ZAŁĄCZNIK 1

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski