Strona główna | Ogłoszenia


Find more about Weather in Poznań, PL


07:38 / 15:44
06:58 / 16:24
ROZLICZENIE WODY PRZEZ DZIAŁKOWCÓW ZA 2021 R.
[Niedziela, 17 października 2021]

Zarząd APELUJE !!! do działkowców o dokonywanie opłat za wodę. W przypadku nie dokonania opłaty do 30.11.2021 r. naliczony zostanie ryczałt za zużycie wody w wysokości 100 m3(Prosimy o podanie stanu licznika wody nawet gdy zużycie było 0 m3).


ZMIANA PRACY BIURA
[Niedziela, 17 października 2021]

Szanowni działkowcy od dnia 01.11.2021 r. Biuro ROD czynne będzie w godzinach:
Wtorek 16:00- 19:30.


ZAMKNIĘCIE BRAM NA OKRES ZIMOWY
[Niedziela, 17 października 2021]

Szanowni działkowcy Zarząd ROD Głuszynka informuję, że od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.03.2022r.(włącznie)zostaną zamknięte bramy wjazdowe na teren działek.POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW
[Poniedziałek, 11 października 2021]

Szanowni działkowcy chcemy poinformować, że pojemniki na odpady segregowane nie są naszą własnością tylko są w dzierżawie i taki typ pojemników mamy wydzierżawione.
Postawienie pojemników o większych otworach wlotowych nie do końca rozwiąże problem gdyż działkowcy będą wrzucać odpady gabarytowe które nie powinny się dostać do tych pojemników.
Część działkowców nie stosuje się do przepisów odnośnie segregacji i składuje odpady gabarytowe które nie są od nas odbierane a za ich wywóz musimy dodatkowo płacić.


ZAMKNIĘCIE WODY
[Środa, 6 października 2021]

W dniu 06.11.2021 r. o godz. 10.00 w ROD Głuszynka zostanie zamknięta woda (w przypadku wcześniejszych przymrozków zamknięcie będzie przyspieszone).
Szanowni działkowcy przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodnych przed okresem zimowym(liczniki), a także przed ewentualną kradzieżą (np.: kranów).


DOPŁATA DO OPŁATY OGRODOWEJ
[Wtorek, 21 września 2021]

DRODZY DZIAŁKOWCY W ZWIĄZKU Z PODJĘTĄ W DNIU 17 SIERPNIA 2021 R. PRZEZ WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ROD GŁUSZYNKA UCHWAŁĄ NR 8/2021 W SPRAWIE PODWYŻSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ DO WYSOKOŚCI 0,90 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI PROSIMY O UREGULOWANIE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2021R. DOPŁATY W WYSOKOŚCI 0,28 ZŁ OD M2 UŻYTKOWANEJ DZIAŁKI.


ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW GABARTOWYCH
[Niedziela, 5 września 2021]

Kategoryczny zakaz składowania gabarytów przy pojemnikach na odpady segregowane oraz gabarytów plastikowych i elektrośmieci.Informujemy że pod koniec sierpnia Zarząd zajął się likwidacją składowiska gabarytów. Koszt usunięcia składowiska to ok. 1000 zł. Działkowcy którzy będą przynosić odpady gabarytowe będą obciążani kosztami wywozu.


ODCZYTY LICZNIKÓW WODY
[Czwartek, 22 lipca 2021]

Szanowni działkowcy prosimy o odczyt liczników wody oraz wnoszenie opłat za wodę na konto lub osobiście w biurze.
Proponujemy opłacać wodę w cyklu dwumiesięcznym zgodnie z terminami opłat rachunków które otrzymujemy z firmy AQUANET.
Proponowane terminy opłat za wodę to lipiec, 01.09 oraz 02.11 który będzie ostatecznym okresem rozliczenia się działkowca za wodę w 2021 r.


ODCZYT PRĄDU 05 LIPCA 2021 R.
[Czwartek, 22 lipca 2021]

Szanowni działkowcy dnia 05.07.2021r. odczytano liczniki energii elektrycznej.
Zaktualizowane kwoty skorygowane o zaległości znajdują się na stronie internetowej w zakładce kalkulator opłat .


WEEKEDOWE AWARIE PRąDU
[Niedziela, 27 czerwca 2021]

Szanowni działkowcy w związku z częstymi ostatnio awariami sieci energetycznej spowodowanymi nadmiernym jej obciążeniem w weekendy Zarząd podjął następujące decyzje:
1. Podpisanie umowy z dostawcą energii za zwiększenie mocy przyłączeniowej do ROD(konieczność poniesienia jednorazowej opłaty) - infrastruktura energetyczna która była projektowana na mniejszy pobór prądu nie wytrzymuje obecnego zwiększonego obciążenia.
2. Dalszej wymiany skrzynek energetycznych na nowe na alejkach - podczas wymiany skrzynki poprawiana jest miejscowa infrastruktura energetyczna (mniejsza częstotliwość awarii oraz mniejsze straty prądu dla wszystkich działkowców).
W związku z podjętymi decyzjami oraz kompleksowym rozwiązaniem problemu koniczna będzie także wymiana przewodów energetycznych przez działkowców .
Prosimy działkowców o przejrzenie własnych instalacji energetycznych oraz jej wymianę jeśli będzie nieprawidłowa w ciągu kilku miesięcy.
Parametry kabla energetycznego to 3 x 4 mm2 w czarnej izolacji.


KUPA PROBLEMOW
[Wtorek, 18 maja 2021]

Czekaj wczytanie grafiki

Kupa Problemów


KALKULATOR OPłAT NA 2021
[Środa, 7 kwietnia 2021]

Szanowni działkowcy informujemy że na stronie pojawił aktualny kalkulator opłat składek na 2021 r.


OTWARCIE BRAM 2021
[Piątek, 26 marca 2021]

W OKRESIE 09.04.2021 - 30.10.2021 .
BRAMA WJAZDOWA OTWARTA

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 19:00
PIĄTEK 9:00 - 19:00

W okresie LIPIEC- SIERPIEŃ do godz. 20:00

W DNI DESZCZOWE oraz ŚWIĄTECZNE - WJAZDU NIE MA


USTAWA O SEGREGACJI ŚMIECI Z 01.09.2020 R.
[Środa, 25 listopada 2020]

Szanowni działkowcy w dniu 01.09.2020 r. weszła w życie nowa ustawa o segregacji śmieci. Zgodnie z nowym harmonogramem nie będą odbierane odpady gabarytowe.
W związku z tym prosimy o nie składowanie odpadów gabarytowych na terenie śmietnika.


COVID-19 STAN NA 18.10.2020 R.
[Niedziela, 18 października 2020]


ZAŁĄCZNIK 1

Wytyczne Krajowego Zarządu PZD odnośnie COVID-19 stan na 18.10.2020 r.(dotyczą miedzy innymi zasad zachowania się na terenie ROD oraz organizacji pracy biura i Zarządu ROD) - informacja w załączniku 1.

http://pzd.pl/artykuly/24632/188/Uwaga-dzialkowcy.html


USTAWA O SEGREGACJI ŚMIECI Z 01.09.2020 R.
[Piątek, 18 września 2020]

W związku z wejściem od dnia 01.09.2020 r. nowej ustawy o segregacji śmieci informujemy o obowiązku bezwzględnej segregacji śmieci.
Konsekwencją braku segregacji będą nakładane wysokie kary na ogród przez GOAP.
Ustawa wprowadza odpowiedzialność zbiorową za nieprzestrzeganie zasad segregacji.


KOD DO KALKULATORA OPłAT
[Niedziela, 28 czerwca 2020]

Szanowni działkowcy w celu uzyskania kodu do kalkulatora opłat prosimy zgłaszać się do zarządu w godzinach urzędowania.Istnieje możliwość uzyskania kodu dzwoniąc na telefon służbowy po wcześniejszej weryfikacji braku zaległości w opłatach.


ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OD 01.06.2019 R.
[Piątek, 31 maja 2019]

BIURO ROD CZYNNE W KAŻDY :

WTOREK 16:00 - 19:30
PIĄTEK 16:00 - 19:30

  Copyright © 2012 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski